Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

West-Vlaamse gemeentelijke archieven al te vaak nog onvoldoende beschermd tegen noodsituaties

Van alle West-Vlaamse gemeenten hebben er momenteel maar een handvol een plan om zo goed mogelijk te reageren als er zich noodsituaties voordoen in het gemeentelijk archief. “Dat houdt grote risico’s in voor heel wat waardevolle historische documenten in de lokale archieven”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Met een calamiteitenplan kan men zich voorbereiden op incidenten […]