Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Gebruik van drones bij hulpverlening en noodplanning blijft beperkt door hiaten in wetgeving

Drones bieden interessante mogelijkheden om ingezet te worden bij hulpverlening en noodplanning. Maar hiaten in de wetgeving beperken momenteel nog de maximale inzet van deze technologie blijkt uit het antwoord van gouverneur Carl Decaluwé op een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe. “In West-Vlaanderen werd pionierswerk verricht voor de inzet van drones door een aantal bedrijven […]