Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Izegem is geen Charleroi aan de Mandel"

3 maart 2008

Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 maart 2008 vroeg fractieleider Kurt Himpe (N-VA) de bijeenroeping van de bijzondere deontologische commissie.

In krantenartikels werd vorige week gemeld dat aan een Izegemse ambtenaar opdracht werd gegeven om plannen te tekenen voor particulieren. Dit kwam aan het licht naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek omdat er een verbouwing werd uitgevoerd zonder architect. In de krantenartikels stelden twee leden van de meerderheidspartijen CD&V en SP.a "dat deze werkwijze gebruikelijk was en beschouwd moest worden als een service naar de bevolking toe". Ook werd duidelijk dat in de aanloop van de verkiezingen het aantal opdrachten voor de ambtenaar steeg.

"Als politici die in de politiek gestapt zijn vanuit het idealisme om op een correcte manier het algemeen belang van de Izegemnaar te bewaken, kunnen wij niet dulden dat mensen, die misbruik maakten van hun positie en publieke middelen inzetten waarvoor ze helemaal niet dienen, blijven aanzien worden als goede vertegenwoordigers van de Izegemse bevolking. Ze zijn een smet op het positief beeld van eerlijke en correcte gemeentepolitiek dat wij willen uitdragen", stelde N-VA – fractieleider Kurt Himpe. "Izegem is geen Charleroi aan de Mandel, wij willen trots zijn op onze stad".

Hij vroeg om de bijzondere deontologische commissie samen te roepen om een tuchtprocedure tegen de betrokken politici op te starten.

De N-VA riep de betrokken politici van de CD&V en SP.a op om hun verantwoordelijkheid op te nemen en zelf ontslag te nemen.

Kurt Himpe 

Gemeenteraadslid N-VA