Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

West-Vlamingen kunnen meer en meer gratis ontlenen in bibliotheken

9 maart 2017

In 43 West-Vlaamse bibliotheken moeten gebruikers naast het lidgeld niet langer betalen om materialen te ontlenen. Dat blijkt uit het antwoord van gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (SP.A) op een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

In 2013 keurde de deputatie van de provincie West-Vlaanderen een provinciale richtlijn over tarieven en termijnen goed. Die richtlijn was niet verplichtend, maar een streven naar een structurele bibliotheeksamenwerking. De richtlijnen bepaalden dat er 5 euro lidgeld gevraagd zou worden voor gebruikers ouder dan 18 jaar, materialen vier weken konden ontleend worden, er geen uitleengeld meer gevraagd werd voor deze materialen, een maximum aantal te ontlenen materialen, een boetetarief van 0,20 euro per dag te laat terugbrengen en een tarief van één euro voor een interbibliothecaire aanvraag.

“In het eerste jaar pasten al snel 17 West-Vlaamse bibliotheken de richtlijn toe waardoor de gebruikers geen uitleengeld meer moesten betalen. In 2015 werd deze richtlijn al toegepast in bijna 75 procent van alle West-Vlaamse bibliotheken”, meldt provincieraadslid Himpe. “Ook de andere richtlijnen wordt in meer en meer bibliotheken toegepast, onder andere door de regionale bibliotheeksamenwerkingsverbanden.”

Positieve gevolgen

“De gelijkschakeling van de tarieven en termijnen heeft positieve gevolgen”, zegt Kurt Himpe die ook schepen van Bibliotheek is in Izegem. “In de Izegemse bibliotheek is het aantal uitleningen sinds de invoering van deze richtlijn spectaculair gestegen van 206.742 in 2014 naar 246.796 in 2016.”

“Voor de bibliotheekbezoeker zijn uniforme tarieven en uitleentermijnen ook duidelijker, want nogal wat bibliotheekbezoekers zijn niet alleen lid van de bibliotheek in eigen stad of gemeente, maar ook in een buurgemeente.”

Sinds de invoering van de richtlijn heeft het West-Vlaams InformatieNetwerk van Openbare Bibliotheken (WINOB) een bevraging gedaan naar de toepassing ervan in 2013, 2014 en 2015. “Vorig jaar werd geen meting georganiseerd, maar dit jaar zijn er plannen om opnieuw een evaluatie en meting te doen”, besluit Himpe.

Tabel: evolutie toepassing richtlijnen

Richtlijnen

2013

2015

Lidgeld 5 euro per jaar voor 18+

9

30

Uitleentermijn 4 weken voor alle materialen

7

23

Geen uitleengeld voor alle materialen

17

43

Boetetarief 0,20 euro/dag te laat

1

17

Maximum aantal uit te lenen materialen (10 gedrukte / 10 niet-gedrukte)

7

21

Tarief voor interbibliothecaire aanvraag 1 euro

10

28

Totaal aantal West-Vlaamse bibliotheken: 59

 

 

Kurt Himpe – Provincieraadslid