Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Ook West-Vlaamse deputatie keurt wantoestanden in slachthuis Tielt af

19 mei 2017

Een tijd geleden raakten wantoestanden in het slachthuis in Tielt bekend. Gedeputeerde Franky De Block (sp.a) laat in een antwoord op een schriftelijke vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) weten dat de deputatie de wantoestanden afkeurt.

“Maar de deputatie neemt duidelijk geen nieuw standpunt in inzake het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Slachthuis Tielt”, aldus het provincieraadslid. “Indien het slachthuis effectief de capaciteit van 1,5 miljoen varkens wil verhogen naar 2,5 miljoen, dan zal dit onderdeel uitmaken van de aanvraag van de omgevingsvergunning en zal op dat moment een beoordeling volgen”, aldus de gedeputeerde. "Het is wel zo dat een MilieuEffectenRapport (plan-MER) werd opgemaakt dat onderzoekt wat de effecten zouden zijn als de slachtcapaciteit wordt verhoogd.”

“De N-VA zal dit dossier met argusogen blijven volgen”, besluit provincieraadslid Himpe.

Kurt Himpe – Provincieraadslid