Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Provincie zoekt nieuwe locatie voor cafetaria en speelterrein op domein 't Veld

19 juli 2016

De provincie heeft heel wat plannen met het provinciaal domein ’t Veld in Ardooie. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gedeputeerde Guido Decorte (CD&V).

Doordat het provinciebestuur gestart is met de voorbereiding van een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ’t Veld polste provincieraadslid Kurt Himpe naar de specifieke plannen om een oplossing te zoeken voor de cafetaria De Keunepupe op het provinciaal domein. “De cafetaria werd destijds niet gebouwd door de provincie maar zat in het patrimonium dat verworven werd bij de aankoop van het domein. De constructie in het bos werd geplaatst tussen 1971 en 1973 en sindsdien uitgebaat als cafetaria. Maar er is geen bouwvergunning voor”, stelt Himpe die twee jaar geleden aandrong om dit in orde te brengen.

In januari 2015 kocht de provincie West-Vlaanderen ruim 2,6 hectare naast de huidige parking aan voor de uitbreiding van het domein. De provincie heeft plannen om de cafetaria en het speelterrein in de toekomst te verplaatsen naar die locatie en daarnaast bos aan te planten, blijkt uit het antwoord van gedeputeerde Decorte op een schriftelijke vraag van provincieraadslid Himpe.

In 2017 zullen er al verbeteringswerken uitgevoerd worden aan de parkeerzone en zullen er ook werken uitgevoerd worden aan de huidige speelzone, zodat de levensduur van de huidige infrastructuur met een zestal jaar kan verlengd worden.

“Het provinciebestuur heeft ook andere investeringen gepland of op het wensenlijstje staan”, aldus Kurt Himpe. “Zo loopt er een dossier rond de restauratie van de brug en het portaal aan ’t Zeetje en wil men ook verbeteringswerken uitvoeren aan de toegangsweg naar het domein ter hoogte van de Leenbosstraat.”

Kurt Himpe – Provincieraadslid