Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Problemen met verouderde brandweercursussen nog niet opgelost

25 februari 2015

De problemen met de verouderde brandweercursussen zijn nog niet van de baan. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé.

Het provincieraadslid kaartte de problematiek al vorig jaar aan bij de gouverneur, die voorzitter is van de beheersorganen van het West-Vlaamse Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten (WOBRA). Voor het behalen van brevetten om een functie uit te oefenen bij de brandweer kan men terecht bij dat opleidingscentrum.

“De cursus voor het behalen van het officiersbrevet is totaal verouderd. Bepaalde cursusdelen behandelen nog altijd de werking van de Rijkswacht. Als we weten dat de wet op de geïntegreerde politie dateert van 7 december 1998, dan kunnen we wel stellen dat de cursus voor het behalen van het officiersbrevet totaal verouderd is. Jaar na jaar wordt gezegd dat de cursus zal aangepast worden, maar tot op vandaag is dit nog altijd niet het geval. In dezelfde cursus moeten de cursisten nog altijd frequenties leren berekenen, terwijl alle communicatie via het Astridnetwerk verloopt en de brandweer geen impact heeft op dat netwerk”, verduidelijkte het provincieraadslid. “Deze twee voorbeelden tonen aan dat er werk aan de winkel is. De lesgevers proberen zich zo veel als mogelijk aan te passen met eigen presentatiemateriaal en bijlagen, maar dat zorgt ervoor dat de cursisten door de bomen het bos niet meer zien”, aldus Himpe.

Uit het antwoord van de gouverneur op de schriftelijke vraag van provincieraadslid Himpe blijkt dat het nieuwe Koninklijk Besluit (KB) over de opleidingen nog niet gepubliceerd is. Het ontwerp voor het nieuwe KB werd al verscheidene keren besproken, maar de betrokken partijen zoals vakbonden, brandweerfederaties… zitten niet op dezelfde lijn. Het kabinet Binnenlandse Zaken werkt momenteel aan een nieuw ontwerp. Op 27 februari en 10 maart is er opnieuw officieel overleg over de nieuwe versie van het KB.

De gouverneur antwoordt provincieraadslid Himpe dat de brandweerscholen intussen al het mogelijke doen om de cursussen zelf aan te passen waar nodig. “Het herwerken van de cursussen hangt af van het nieuw KB. De inhoud van de cursussen kan maar finaal worden aangepast van zodra de bepalingen definitief zijn vastgelegd in het KB. In de voorbije maanden werd er door een aantal experts, gedetacheerd naar het KCCE (Kenniscentrum Civiele Veiligheid),  hiervoor heel wat voorbereidend werk verricht. Omwille van het uitblijven van het nieuwe KB opleidingen is dit werk ook blijkbaar – tijdelijk – stilgelegd”, stelt de gouverneur.

Kurt Himpe - Provincieraadslid