Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA wil meer inspanningen om aanbod bedrijfsinfrastructuur bouwrijp te maken

29 januari 2015

Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) wil dat de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) meer inspanningen doet om de bedrijfsinfrastructuur optimaal te benutten.

“De nood aan bedrijfsinfrastructuur in West-Vlaanderen blijft groot en zeker op korte termijn is het bouwrijpe aanbod ruimschoots onvoldoende om de vraag tot 2017 op te vangen”, aldus provincieraadslid Himpe. “De vraag voor de planperiode 2012-2022 wordt op vandaag volledig opgevangen door wat al ingevuld werd en wat nog beschikbaar is als aanbod.”

In een antwoord op vragen van het provincieraadslid antwoordt gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) dat de POM West-Vlaanderen vanuit haar decretale opdracht er maximaal naar streeft om in nauw overleg en in synergie met de streekintercommunales bedrijven en ondernemers efficiënt te bedienen. De gedeputeerde antwoordt ook dat de POM gestart is om de resterende gronden kleiner dan 0,5 hectare en leegstaande gebouwen die in aanmerking komen voor reconversie aan te pakken. Sinds de start van deze activeringsteams werd intussen al ruim 44 hectare aan onbenutte bedrijfsgronden geactiveerd. 

De POM houdt al ruim drie jaar het aanbod van bedrijventerreinen aan de hand van een Ruimtemonitor bij. Deze monitor bestaat uit een inventaris van het beschikbare aanbod aan bedrijventerreinen en uitvoeringsplannen van bedrijventerreinen die in de pijplijn zitten. “Uit de meest recente cijfers van de monitor blijkt dat er op korte termijn grote tekorten zijn in het bouwrijpe aanbod, zowel op het provinciale niveau als op het niveau van de RESOC-gebieden”, aldus Himpe. “Er zijn dus duidelijk extra inspanningen nodig om het niet-bouwrijpe aanbod in de provincie bouwrijp te maken.”

Kurt Himpe - Provincieraadslid