Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

322.500 euro investeringen in kasteel Wolvenhof in 2016

24 november 2015

De provincie investeert volgend jaar 322.500 euro in de voorbereiding van een onroerend erfgoeddossier voor het kasteel Wolvenhof. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) tijdens de budgetbesprekingen in de provincieraad.

Provincieraadslid Kurt Himpe kaartte al een aantal keer de verloederde situatie van het kasteel aan. Het Izegemse kasteel kwam in 2010 in provinciale handen door een erfpachtovereenkomst met de bedoeling het streekhuis Midden-West-Vlaanderen van Roeselare naar Izegem over te brengen. Maar de verhuis is uitgesteld en het streekhuis zal eerst een nieuw onderdak krijgen in het “Huis van de Voeding”  in Roeselare. De toekomst zal uitwijzen of dit enkel een tussenstop is om dan uiteindelijk in kasteel Wolvenhof terecht te komen.

“Optreden als goede huisvader”

Uit een eerdere schriftelijke vraag van Himpe bleek al dat de provincie in 2016 zal investeren in het kasteel, maar de budgetbesprekingen in de provincieraad lichten ook een tip van de financiële sluier. “Eindelijk schot in de zaak”, stelt Kurt Himpe die onderstreept dat de provincie als goede huisvader moet optreden.  “Voor de opmaak van een beheerplan is 10.000 euro voorzien, voor de zwambestrijding 40.000 euro. De resterende middelen zijn voorzien voor het uitvoeren van concrete acties die voortvloeien uit het beheerplan.”

Fotosessies en filmopnames

Het kasteel Wolvenhof is ook vaak het decor voor fotosessies en filmopnames. Op de vraag hoe het provinciebestuur omgaat met deze aanvragen, antwoordde gedeputeerde Decorte dat elke aanvraag individueel bekeken wordt. “Na een filmopname waren er duizenden euro’s kosten om de schade in de omgeving te herstellen”, aldus Decorte.

Kurt Himpe - Provincieraadslid