Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA plaatst wateroverlastprobleem op politieke agenda

12 augustus 2014

Gemeenteraadslid Kurt Eeckhout (N-VA) uit Ardooie dient een toegevoegd punt over de wateroverlast in voor de gemeenteraad van 1 september. “Begin juli werd het langverwachte spaarbekken in de Berlingmolenstraat geactiveerd. Dat bekken moet ervoor zorgen dat er bij hevige regen geen wateroverlast meer is in het centrum van de gemeente. Toch werd Ardooie zwaar getroffen. Uit persberichten blijkt dat er grote onduidelijkheid is over de precieze werking van het spaarbekken en het manipuleren van de af- en toevoer van het overtollige regenwater”, aldus Eeckhout die van het gemeentebestuur uitvoerige uitleg wil over de omstandigheden en de problemen met het spaarbekken.

Gemeenteraadslid Kristof Pillaert (N-VA) uit Hooglede zal tijdens de gemeenteraadszitting van 4 september ook vragen over de wateroverlast stellen. In Hooglede werd onder andere de buurt rond de Gitsbergstraat zwaar getroffen.

Evaluatie provinciaal waterbeleid

Ook Izegems provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) wil een grondige evaluatie. “De voorbije jaren werden door de provincie West-Vlaanderen investeringen gedaan in de waterlopen en op het vlak van waterbeheersing, zoals het spaarbekken in Ardooie. Bepaalde steden en gemeenten werden toch zwaar getroffen en kampten met wateroverlast met veel schade bij particulieren en (landbouw)bedrijven”, stelt provincieraadslid Himpe die een evaluatie vraagt van de investeringen en een overzicht wil van de pijnpunten die bij de zware regenval naar boven kwamen.

Kurt Himpe - Provincieraadslid

Kurt Eeckhout en Kristof Pillaert - Gemeenteraadsleden