Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Eind februari grondige evaluatie West-Vlaams rampenplan

15 januari 2014

Er komt eind februari een grondige evaluatie van het provinciaal rampenplan naar aanleiding van de kettingbotsing op de A19 en de Sinterklaasstorm. Dat antwoordt gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) op een schriftelijke vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

“In december werd de provincie West-Vlaanderen twee keer geconfronteerd met noodsituaties die resulteerden in een afkondiging van het provinciaal rampenplan. Iedereen is het er over eens dat alles vlot verliep, maar elke noodsituatie is zo uniek dat er tijdens de evaluatie van de hulpverlening toch aandachtspunten opduiken die bijsturing van het rampenplan nodig maken”, stelt provincieraadslid Himpe. West-Vlaams gouverneur Decaluwé stelt dat hij in het algemeen tevreden is over de geboden hulpverlening, zowel op het terrein als in zijn beleidscel, maar dat hij zelf ook overtuigd is van het belang van een grondige doorlichting van de ondernomen acties en beslissingen. Niet met de bedoeling om met de vinger te wijzen, maar wel om uit de reële incidenten lessen te trekken waar nodig en in de toekomst de veiligheid in de provincie nog te verbeteren.

De evaluatievergaderingen zullen plaatsvinden eind februari zodat de diensten deze maand de tijd hebben om een eigen interne evaluatie op te maken vooraleer tot een multidisciplinaire evaluatie over te gaan. De gouverneur belooft het provincieraadslid op de hoogte te houden van de voornaamste actiepunten die uit de evaluatie komen.

Beveiliging Astridsysteem

Provincieraadslid Kurt Himpe stelde de gouverneur ook vragen over de beveiliging van het Astridsysteem. “Onlangs raakte bekend dat er een groot beveiligingslek in het communicatienetwerk van de politie en de hulpdiensten is. Liefst 15.000 “pagers” of ook “biepers” genoemd zijn in ons land niet versleuteld. Dit systeem wordt gebruikt om personeel op te roepen bij incidenten. Ook de noodcentrales sturen elektronische berichten naar de terminals van de brandweerdiensten die ze op hun beurt doorspelen naar pagers. In tegenstelling tot de elektronische radiocommunicatie zijn die pagingberichten niet versleuteld en kunnen ze onderschept en gelezen worden”, aldus Himpe.

Volgens de gouverneur zou het versleutelen van deze berichten gevolgen hebben voor de lengte en de snelheid waarmee de berichten doorgaan. Hij stelt zich de vraag of een snelle alarmering niet voor gaat op een eventuele illegale tracering door enkelingen. Het is een taak van de gerechtelijke diensten om hiertegen op te treden.

Kurt Himpe - Provincieraadslid