Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Provinciale studiebeursstichtingen leiden een spookleven"

24 januari 2013

Tijdens de provincieraadszitting van 24 januari interpelleerde provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) gedeputeerde voor Onderwijs Carl Vereecke over de provinciale studiebeursstichtingen. “Deze stichtingen leiden een waar spookleven”, stelde het raadslid. “Bijna niemand is op de hoogte van het bestaan ervan, de werking is niet transparant en ze zijn vaak middeleeuws”.

“Particuliere personen kunnen bij testament of door schenking een deel van hun vermogen, zowel roerend als onroerend goed, toewijzen aan een provinciale studiebeursstichting. Die krijgt dan de opdracht om het vermogen te beheren en om met de opbrengst van het vermogen studiebeurzen voor middelbare of hogere studies uit te keren aan de begunstigden die de schenker in het testament heeft vastgelegd. Het gaat dan in de eerste plaats vooral om bloedverwanten. Daarna komen andere studenten in aanmerking, afhankelijk van de voorwaarden die de stichter in het testament liet optekenen. De studiebeursstichtingen worden beheerd door een commissie voor Studiebeursstichtingen, één per provincie”, verduidelijkt Himpe.

Volgens de meest recente gegevens die het provincieraadslid kon inkijken, waren er in West-Vlaanderen in 2007 dertien dergelijke studiebeursstichtingen. Voor het bekomen van een beurs zijn er specifieke voorwaarden, die door elke stichting zijn vastgelegd. Zo is de beurs van de stichting Brasseur "een beurs van 55 euro voor de drie hoogste jaren van de moderne humaniora ten voordele van een jongeling uit Oostende".

“Oudste stichtingen dateren uit de vijftiende eeuw”

“Deze stichtingen zijn zeer gedateerd. De oudste studiebeursstichtingen in Vlaanderen dateren uit de vijftiende eeuw. Uit een rondvraag van het Leuvense studentenweekblad Veto enkele jaren geleden bleek dat zelfs de provinciale diensten nauwelijks op de hoogte zijn van het bestaan ervan. Soms zijn de beursbedragen zeer laag en de voorwaarden zorgen ervoor dat bepaalde beurzen zelfs nooit meer zullen worden uitgekeerd”, aldus Himpe.

Volgens het provincieraadslid heeft de gouverneur de bevoegdheid om vergelijkbare studiebeursstichtingen samen te voegen als de individuele bedragen te laag zijn. “Zo’n samenvoeging hoeft de wil van de testamentair niet fundamenteel te wijzigen”, stelde provincieraadslid Kurt Himpe die de gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs opriep om werk te maken van een grondige aanpak van het systeem.

Overzicht West-Vlaamse studiebeursstichtingen (met vermelding van het beursbedrag):

 • de verenigde stichting Balanck en Van der Halle (60 euro)

 • de stichting Brasseur (55 euro)

 • de verenigde stichting Beunekin - Liebaert - Lootens en Wyts (50 euro)

 • de verenigde stichting Cornette - Demey - Pollet - Simoens - Vandenberghe - Vanhulle en Van Theimsicke (105 euro)

 • de verenigde stichting De Bie - De Coster en Proventier (75 euro)

 • de stichting De Candt - De Cortwille (105 euro)

 • de stichting De Geest (140 euro)

 • de stichting De Meyer en Van Vuursbroeck (115 euro)

 • de stichting Demeulenaere (5 beurzen van 230 euro)

 • de stichting Flanneel (70 euro)

 • de stichting Luck en Van de Woestijne (vijf beurzen van 115 euro)

 • de stichting Van der Weerde (65 euro)

 • de stichting Ghekiere (3 beurzen van 250 euro)

Kurt Himpe - Provincieraadslid