Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Geen specifieke zones voor windturbines in West-Vlaanderen

19 februari 2013

De provincie West-Vlaanderen zal geen locatie-onderzoek meer opstarten voor het plaatsen van windturbines. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) na een vraag in de commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Tijdens de commissievergadering werd het jaarprogramma van de dienst Ruimtelijke Ordening voorgesteld. In de lijst van de projecttaken in verband met bedrijvigheid en kleinhandel is er sprake van een locatie-onderzoek voor specifieke regionale bedrijventerreinen voor ruimtebehoevende en mestverwerkende bedrijven. Aangezien de provincie West-Vlaanderen eerder een locatie-onderzoek deed voor het plaatsen van windturbines, polste Himpe naar de toekomstplannen van het provinciebestuur. Het vroegere onderzoek leidde tot het aanduiden van vijftien zones in de provincie. Dat leidde tot heel wat vraagtekens en protest. De dienst ruimtelijke ordening bevestigde tijdens de commissievergadering op de vraag van provincieraadslid Kurt Himpe dat er geen specifieke zones meer aangeduid worden omdat dit in de praktijk niet haalbaar is, onder andere door het protest door buurtbewoners. Voor de behandeling van milieuvergunningsaanvragen voor het plaatsen van windturbines zullen wel nog een reeks voorwaarden gelden. “Het provinciebestuur moet ermee rekening houden dat de windturbines op heel wat plaatsen voor slagschaduw- en geluidsproblemen zorgen, ondanks de voorwaarden”, aldus Himpe die de problematiek al een tijd opvolgt na de vele klachten in de Izegemse deelgemeente Kachtem.

Ondersteuning glastuinbouw

De provincie West-Vlaanderen zal ook in het strategisch project voor glastuinbouw participeren en het project ondersteunen voor de regio’s Brugge-Torhout en Roeselare-Tielt. Uit het antwoord op enkele vragen van provincieraadslid Himpe blijkt dat er een studie komt om een visie op te maken waar er glastuinbouw kan ontwikkeld worden. Deze studie is nodig omdat er vaak discussies zijn over de inplanting van glastuinbouw in landschappelijk waardevolle gebieden.

Kurt Himpe - Provincieraadslid