Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA vraagt uitbreiding communicatie over openbare werken

30 september 2010

Naar aanleiding van de werken die deze week aan het kruispunt van de Roeselaarsestraat en de Krekelmotestraat opgestart werden vraagt gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) om de communicatie over de openbare werken nog uit te breiden. Heel wat Izegemnaars waren verbaasd dat ook dat kruispunt werd afgesloten, ondanks eerdere communicatie.

"De stand van zaken van de openbare werken in de stad is nu al online raadpleegbaar, maar heel wat bezoekers van de website vinden de informatie niet. Daarom vragen we het stadsbestuur om de informatie toegankelijker te maken, door bijvoorbeeld het opstarten van een aparte webverwijzing www.mobielinizegem.be of een rechtstreekse link naar de webpagina. De stad ontwikkelde al een speciaal logo "Mobiel in Izegem" dat op alle informatie afgedrukt wordt", aldus raadslid Himpe. Hij stelt ook voor om op die pagina ook een kaart te plaatsen waarop de bezoekers onmiddellijk zien in welke straten er werken aan de gang zijn. Met een eenvoudige muisklik op de kaart krijgen de bezoekers dan een infofiche over die specifieke werken. Bedrijven kunnen de link naar die website ook doorgeven aan klanten en leveranciers waardoor ze op de hoogte zijn van eventuele omleidingen in de buurt.

Via de stadsperiodiek kan dan maandelijks een stand van zaken gegeven worden, maar online-informatie kan onmiddellijk aangepast worden en is toegankelijker voor mensen die niet in Izegem wonen.

"In maart 2010 werd naast de andere communicatiekanalen een eerste nieuwsbrief over de openbare werken verspreid. Een goed initiatief, maar tot nu toe bleef het bij de ene nieuwsbrief. Ook dit communicatiekanaal kan meer gebruikt worden", stelt raadslid Himpe. "In de loop van de volgende maanden zijn er nog heel wat werken in de stad en communicatie is sowieso zeer belangrijk. Zo is het ook aangewezen om enkele weken vooraleer straten of kruispunten afgesloten worden infoborden langs de weg te plaatsen.”

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA