Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vragen over gemeentelijk noodplan en bevoegde noodplanambtenaar

02 april 2007

Tijdens de raadszitting van 2 april 2007 stelde gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) vragen over het gemeentelijk noodplan en de aanstelling van een noodplanambtenaar.

Het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen bepaalt dat elke gemeente een ambtenaar moet hebben die verantwoordelijk is voor de noodplanning. Deze ambtenaar staat de burgemeester bij in het coördinatiecomité en in de veiligheidscel die onder meer belast is met het opstellen en actualiseren van het noodplan, het organiseren van oefeningen en het evalueren van noodsituaties. Gemeenteraadslid Kurt Himpe wou weten of er al een noodplanambtenaar aangesteld is in Izegem.

Raadslid Himpe vroeg ook om de gemeenteraad het gemeentelijk noodplan te laten vaststellen. “Het is belangrijk dat gemeenteraadsleden weten wat de risicopunten zijn in Izegem. In onze stad zijn er immers heel wat grote bedrijven, scholen, wegeninfrastructuur… en de risico’s bepalen mee over welk materieel de brandweerdienst moet kunnen beschikken”, volgens het raadslid.

Noodplanning en communicatie zeer belangrijk

Dat het gemeentelijk noodplan en de erin vermelde communicatiestrategie zeer belangrijk zijn, blijkt volgens raadslid Kurt Himpe ook uit een praktisch voorbeeld: “Toen in Emelgem een verdacht pakket in de Peter Benoitstraat gevonden werd, kwam de ontmijningsdienst van het Belgische leger ter plaatse, maar de lokale brandweer werd niet verwittigd.”

Kurt Himpe

Gemeenteraadslid N-VA