Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Eind 2007 verkeerslichten aan afritten E403

20 februari 2007

Tijdens de spitsuren de E403 afrijden aan het kanaal Roeselare-Leie is geen sinecure. Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) liet eerder al een parlementaire vraag stellen aan Vlaams minister Kris Peeters over de verkeersafwikkeling. Het wordt echter wachten tot eind 2007 vooraleer er verkeerslichten aan de op- en afritten van de E403 geplaatst worden.

“Op het grondgebied Roeselare wordt een nieuw bedrijventerrein aangelegd en de huidige Graankaai zal omgevormd worden tot een volwaardige laad- en loskade. Er komt een parallelweg en een volledig nieuw voorrangskruispunt met driekleurige lichtsignalisatie om de verkeersafwikkeling van de E403, de N382 en de kaaiweg in goede banen te leiden”, stelt raadslid Himpe.

De aanpassingen van de kruispunten aan de E403 zullen gelijktijdig uitgevoerd worden aan de kant van Roeselare en Izegem en zijn in de laatste fase gepland. De planning van deze aanpassingswerken hangt dan ook af van de vorderingen van de aanleg van het bedrijventerrein op het grondgebied van Roeselare.

Carpoolparking E403 verder uitgebouwd

Gemeenteraadslid Kurt Himpe liet eind 2006 ook een parlementaire vraag stellen over de verdere uitbouw van de carpoolparking ter hoogte van de op- en afritten van de E403. Hij vroeg onder andere betere verlichting aan de carpoolparking, een duidelijke signalisatie en een parkeerplaats voor andersvaliden. Intussen werd een aantal werken al uitgevoerd: er is al een parkeerplaats voor andersvaliden uitgetekend en aan de carpoolparking staan er ook al borden die aangeven dat er een carpoolparking is. “Het blijft wachten op een vermelding op de website www.carpool.be, maar ook die belofte wordt hopelijk binnenkort uitgevoerd”, deelt raadslid Himpe mee.

Kurt Himpe

Gemeenteraadslid N-VA