Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA dient bezwaarschrift in tegen aanwerving contractueel personeelslid

28 januari 2006

Gemeenteraadslid Kurt Himpe diende namens de N-VA – fractie een bezwaarschrift in tegen de aanwerving van een contractueel industrieel ingenieur. Die aanwerving werd tijdens de gemeenteraadszitting van 23 januari goedgekeurd.

Het Izegemse stadsbestuur had in september 2005 een halftijds contractueel industrieel ingenieur aangeworven. Maar die beslissing werd geschorst door de West-Vlaamse gouverneur na een bezwaarschrift van een vakbeweging.

Om een gevolg te geven aan het besluit van de gouverneur plaatste het stadsbestuur de aanwerving op de agenda van de gemeenteraad met de vraag om de personeelsformatie te wijzigen en de aanwervingsvoorwaarden en de functiebeschrijving goed te keuren.

De N-VA keurde het agendapunt niet goed, omdat het dossier een voorbeeld is van oude politieke benoemingscultuur. Zo werd geen oproep tot het indienen van een kandidaatstelling voor de functie gepubliceerd en er werd geen examen uitgeschreven. Het handelt nochtans om een leidinggevende functie voor het opvolgen en het uitvoeren van specifieke (bouw)projecten.

De N-VA vindt het ook niet correct dat de aanwervingsvoorwaarden zeer restrictief opgesteld zijn. Daardoor zijn bijvoorbeeld personen met ervaring in een andere niet-lokale overheid of met ervaring in de privé-sector uitgesloten. Dit is een schending van het gelijkheidsbeginsel.

Kurt Himpe

Gemeenteraadslid N-VA