Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Verbindingsspoor der Vaartkaai nu ook in stadsarchief

Het Nieuwsblad

4 februari 2020

Bijna honderd jaar na de oprichting van de samenwerkende vennootschap Raccordement Industriel du quai du Canal à Iseghem werden de archiefstukken van het Verbindingsspoor der Vaartkaai overgedragen aan de stad Izegem.

“Dit is een meerwaarde voor het stadsarchief, aangezien het gaat om de geschiedenis van een belangrijke economische verkeersader”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA) over de overdracht van de archiefstukken van het Verbindingsspoor der Vaartkaai.

Op 15 februari 1922 werd een samenwerkende vennootschap opgericht om een spoorverbinding tot stand te brengen en uit te baten vanaf het toenmalige Izegemse goederenstation tot aan de industrieterreinen en de handelskaai van het kanaal. De spoorverbinding was uitermate belangrijk voor de uitbouw van het historische industrieterrein langs het kanaal. In de loop van de jaren wijzigden de vennoten, doordat bestaande bedrijven zich herlokaliseerden en er nieuwe ondernemingen bijkwamen.

Zware concurrentie

“Uit het archief van de vennootschap blijkt dat de kosten voor het onderhoud en de instandhouding van de spoorverbinding heel hoog waren. Briefwisseling tussen de NMBS en de vennootschap toont ook aan dat de spoorwegmaatschappij vaak vragen stelde over noodzakelijke herstellingen”, vertelt schepen Himpe.

De kostprijs van deze investeringen en de zware concurrentie van het vrachtwagenvervoer leidden ertoe dat het aantal goederentreinen dat gebruikmaakte van de spoorlijn sterk daalde. In 2001 was er een laatste spooractiviteit en ook de NMBS zag nog weinig graten in nieuwe investeringen. In 2005 besloot het toenmalige schepencollege om de machtiging voor het plaatsen van een spoor langs het kanaal Roeselare-Leie op te zeggen.

Opgebroken en ontbonden

Intussen is de spoorverbinding opgebroken en is ook de vennootschap helemaal ontbonden en vereffend. Het archief bleef wel intact. Volgens archivaris Leen Breyne van de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest gaat het om belangrijke archiefstukken. “De notulen van vergaderingen, statuten, plannen van de spoorverbinding en de onderaansluitingen, overzichten van de aandeelhouders van de vennootschap en andere documenten geven een mooi overzicht van de geschiedenis van deze economische verkeersader. Het archief van de spoorverbinding bevond zich bij de vereffenaar, maar is nu dus verhuisd naar het Izegemse stadsarchief.”

(Frank Meurisse)