Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegemse schepen is duidelijk: "Kasteel Wolvenhof declasseren is geen optie"

Het Nieuwsblad

4 januari 2020

Tien jaar nadat de provincie het kasteel Wolvenhof in erfpacht heeft genomen, blijft de toekomst ervan onduidelijk. De provincieraad besprak al het voorstel om het gebouw zijn beschermingsstatuut af te nemen. “Maar dat is geen optie”, zegt schepen Kurt Himpe.

Een concrete bestemming voor het kasteel blijft al lang uit. “Het kasteel werd twintig jaar geleden door het toenmalige stadsbestuur aangekocht om er een internationaal productie- en communicatiecentrum voor hedendaagse kunst onder te brengen. Maar die plannen werden nooit concreet”, verduidelijkt schepen van Erfgoed Kurt Himpe (N-VA).

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen nam in 2010 het kasteel Wolvenhof in erfpacht. “In de overeenkomst die geldt voor een periode van 99 jaar staat dat het streekhuis voor Midden-West-Vlaanderen er ondergebracht zou worden. Maar al snel werd duidelijk dat die plannen opgeborgen zouden worden, zeker toen het streekhuis verhuisde naar het Huis van de Voeding in Roeselare”, zegt Himpe die de voorbije jaren als provincieraadslid regelmatig het dossier op tafel bracht en aandrong op een oplossing.

In de loop van de voorbije jaren werd op zijn herhaalde vraag uiteindelijk ook geïnvesteerd in instandhoudingswerken, zoals zwambestrijding. Maar een grondige restauratie en een invulling laten nog altijd op zich wachten.

Horeca

Het Wolvenhof in het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof is op dit ogenblik het enige Izegemse kasteel dat zonder bestemming achterblijft. Het kasteel Wallemote is helemaal gerestaureerd en wordt gebruikt voor vergaderingen en evenementen. Het kasteel Ter Wallen werd onlangs in gebruik genomen als B&B en de restauratie van het iconische kasteel Blauwhuis is volop aan de gang om daarna opnieuw een invulling te krijgen.

Ook voor het kasteel Wolvenhof denkt het provinciebestuur aan horeca. In de provincieraad werden de concessies besproken en daarbij kwam ook Wolvenhof op tafel. “Het gebouw is sinds het jaar 2001 beschermd als monument. Het is weliswaar in erfpacht gegeven aan de provincie, maar is nog steeds eigendom van de stad Izegem. Zijn beschermingsstatuut afnemen is geen optie”, foetert Himpe.

Het Izegemse stadsbestuur is wel bereid om mee te denken over een mogelijke toekomst voor het Wolvenhof.

Filmdecor

Het kasteel dat ruim honderd jaar geleden gebouwd werd, spreekt nochtans tot de verbeelding. Wolvenhof was het decor voor de kortfilms Javotte van Sarah Hirtt en De Vijver van Jeroen Dumoulein. En in 2017 was er een stormloop van fotografen toen schepen Himpe het initiatief nam om fotosessies te organiseren waarmee het interieur van het kasteel in de kijker gezet werd.

(Frank Meurisse)