Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Eperon d'Or (onder)zoekt traditionele Izegemse wandtegels

www.hln.be

27 februari 2020

Stadsmuseum Eperon d’Or start met een onderzoek over Izegems achttiende-eeuws aardewerk. Het gaat om een zeldzame collectie die momenteel in het Kortrijkse erfgoeddepot Trezoor bewaard wordt.

Els Degryse doet momenteel als student Kunstwetenschappen (UGent) een stage in Eperon d’Or en is gestart met een onderzoek naar het Izegemse aardewerk. “Bedoeling is om de tegels zelf, de specifieke kenmerken en de context ervan te bestuderen”, aldus Els Degryse. “Het onderzoekswerk van wijlen Bertrand Nolf is een belangrijke aanzet voor de studie. Het is geen sinecure, doordat er weinig archiefmateriaal ter beschikking is. De producenten van het aardewerk waren niet georganiseerd in gilden, in tegenstelling tot heel wat andere ambachten.”

“In 2013 werd in de gemeenteraad naar aanleiding van de sluiting van het Broelmuseum in Kortrijk de vraag gesteld of de stad Izegem bereid was om het aardewerk in bruikleen te nemen. De collectie van het voormalige Broelmuseum wordt bewaard in het erfgoeddepot Trezoor. Ook de collectie met meer dan 100 Izegemse tegels zijn daar in optimale omstandigheden opgenomen”, aldus schepen Himpe. “Er zijn intussen al eerste contacten opgestart met Trezoor, waardoor een deel van de collectie in Izegem zou kunnen tentoongesteld worden. Het onderzoek is uiteraard een belangrijk element, want bij een tentoonstelling moet er ook wetenschappelijke informatie ter beschikking zijn, wat in 2013 nog onvoldoende het geval was.”

“Oproep naar eigenaars”

“De twee belangrijkste producenten in Izegem waren de families Baert en Roose. Die laatste familie is gelinkt met de Torhoutse producent. “Naar aanleiding van het onderzoek doen we ook een oproep naar mensen die in het bezit zijn van dergelijke Izegemse wandtegels of eigenaars van hoeven of herenhuizen waar dergelijke wandtegels verwerkt zijn in het interieur”, zegt Hilde Colpaert.

“We hebben al weet van enkele families die deze unieke wandtegels in bezit hebben, maar met de oproep willen we een ruimer onderzoek kunnen opstarten. Informatie kan doorgestuurd worden naar eperondor@izegem.be”, besluit schepen Himpe.

(Valentijn Dumoulein)