Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Schoorsteen oude centrale wordt weer langer gemaakt

Het Nieuwsblad 

3 mei 2018

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en de maand mei staat in het teken van de fabrieksschoorstenen. Izegem telt er nog enkele. Die van de elektriciteitscentrale wordt zelfs in ere hersteld.

De schoorsteen van de Izegemse elektriciteitscentrale is een van de symbolen van de roemrijke economische geschiedenis van de stad en die wil het stadsbestuur in ere herstellen. In die mate zelfs dat de schoorsteen van de oude centrale in de Prins Albertlaan weer opgebouwd wordt tot de oorspronkelijke lengte. “In 1972 werd de 45 meter hoge schoorsteen immers ingekort tot 38 meter en kwam er een achttien ton wegende betonnen cabine met liftkooi bovenop”, zegt schepen van Erfgoed en Toerisme Kurt Himpe (N-VA).

“Bij de restauratie van de schoorsteen willen we naar het exemplaar van 1929 terugkeren. Hij zal dus hersteld worden in zijn oorspronkelijke staat. De betonnen bovenbouw wordt verwijderd en de top van de schoorsteen wordt gereconstrueerd.”

Centrale van 1901

Met de schoorsteen en bijhorende centrale gaat een hele geschiedenis gepaard. In 1899 al besloot de Izegemse gemeenteraad principieel om de stad van elektrische verlichting te voorzien en in 1900 werd het besluit om een elektriciteitscentrale te bouwen bekrachtigd. In september 1901 volgde de officiële ingebruikname van de centrale.

“De geleidelijke groei van de huishoudelijke en nijverheidsvraag maakte een herhaalde uitbreiding van de capaciteit met nieuwe ketels en machines noodzakelijk. In 1927 leidde dat tot de bouw van een grotere schoorsteen in 1929”, vertelt schepen van Energie en Patrimonium Caroline Maertens (N-VA).

Het is die schoorsteen uit 1929 die nu nog altijd boven de elektriciteitscentrale in de Prins Albertlaan prijkt en die zal worden gerestaureerd.

Bescherming

“Een eerste belangrijke fase in het eerherstel was de bescherming van de elektriciteitscentrale en de schoorsteen in 2015”, zegt schepen Maertens. “We hebben nu het beheersplan opgemaakt.” De stad trekt in een meerjarenbudget 600.000 euro voor de hele site en rekent op subsidies. “Niet alleen de schoorsteen maar ook het gebouw zal worden gerestaureerd en aangepast aan de huidige normen van een museum. Zo zullen we zorgen voor een ontvangstruimte, de toegankelijkheid verbeteren en verwarming installeren. De restauratie is meer dan nodig.”

De Izegemse Stoomvrienden staan in voor het onderhoud van de stoommachine en koesteren dit uniek industrieel erfgoed. “Door de restauratie en aanpassing van het gebouw zal de stoommachine nog beter tot haar recht zal komen en verder uitgroeien tot een toeristische troef voor de stad”, besluit schepen Himpe.

(Frank Meurisse)