Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Restauratie kasteel Wolvenhof niet voor 2025 klaar

Het Laatste Nieuws

26 november 2018

De provincie West-Vlaanderen start in 2019 een studie op voor de herbestemming en de restauratie van kasteel Wolvenhof. "Hiervoor wordt 165.000 euro voorzien", zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) naar aanleiding van een vraag aan gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V).

 De provincie wou in het kasteel aanvankelijk het streekhuis Roeselare-Tielt onderbrengen en sloot daarom in 2010 een erfpachtovereenkomst met stad Izegem, die eigenaar is. Maar het streekhuis kreeg onderdak in het Huis van de Voeding in Roeselare en wat met Wolvenhof zal gebeuren bleef een vraagteken. 

"Doordat de deputatie de oorspronkelijke plannen wijzigde, is heel wat tijd verloren gegaan", aldus Himpe die van de gedeputeerde ook te weten kwam dat Wolvenhof ten vroegste in 2025 zal gerestaureerd zijn. "De provinciale diensten hebben dit bekeken en aangezien er een restauratiedossier moet opgemaakt worden, zal dit waarschijnlijk niet vroeger gerealiseerd worden. Die termijn laat ons ook toe om een nieuwe bestemming te zoeken voor het kasteel Wolvenhof", meldde gedeputeerde Naeyaert aan hem. Himpe wees ook op de nood aan bijkomende parking aan het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof. Die nood wordt meegenomen bij het dossier van de herbestemming van Wolvenhof.

(Charlotte Degezelle)