Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Cursisten Nederlandse taal in stijgende lijn

Het Laatste Nieuws

5 mei 2018

Het aantal cursussen Nederlands als tweede taal is in Izegem de laatste jaren sterk gestegen. Op dit moment zijn er 231 mensen die een cursus Nederlands volgen. In 2010 waren dat er 81 en vorig jaar slechts 41. “Die verhoging van het aantal cursisten heeft enkele verschillende redenen”, aldus integratieschepen Lothar Feys (N-VA). “In de eerste plaats merken we een sterke toename sinds de asielcrisis in 2015. Er zijn gewoon meer mensen die naar hier zijn gekomen en zich het Nederlands nog eigen moeten maken. Er is ook een vlottere doorverwijzing van de Dienst Integratie en door het Agentschap Integratie en Inburgering. Daarnaast werd een buddyproject opgestart en sinds het centrum voor volwassenenonderwijs CVO 3 Hofsteden actief is op het Izegemse grondgebied, in opvolging van het PCVO, is er een nog betere en intensere samenwerking met de stad.” Om op de grotere vraag in te spelen, slaan de stad en het CVO ook de handen in elkaar. CVO 3 Hofsteden zal vanaf september overdag gebruik maken van leslokalen van de Kunstacademie Art’Iz. “Dankzij deze maatregel kunnen we de cursisten in eigen stad een opleiding aanbieden, brengen we hen ook onrechtstreeks in contact met het Kunstonderwijs en zorgen we voor een efficiënt gebruik van de bestaande accommodatie, want overdag zijn de leslokalen van Art’Iz vrij”, verduidelijkt onderwijsschepen Kurt Himpe.

(Valentijn Dumoulein)