Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Provinciewegen moeten snel naar Vlaanderen

Het Nieuwsblad

3 februari 2017

N-VA wil de drie West-Vlaamse wegen die nog beheerd worden door de provincie, waaronder ook de N369 in Ieper, zo snel als mogelijk overdragen aan het Vlaamse Gewest. Vlaams parlementslid Bert Maertens en provincieraadsleden Sigrid Vandenbulcke en Kurt Himpe hebben daarvoor elk op hun niveau gepleit. “Het gaat om vijf kilometer weg die echt niet meer in goede staat verkeert”, zegt Vandenbulcke.

“De provincie voorziet in een jaarlijks budget van 50 000 euro voor het onderhoud van deze wegen en het bermbeheer, wat totaal ontoereikend is”, vult Kurt Himpe aan. Agentschap Wegen en Verkeer bereidt volgens minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een dossier voor dat de overdracht regelt. “We dringen er bij de minister en bij de deputatie van de provincie op aan dit dossier snel af te ronden. Er is al voldoende tijd verloren.

Eind 2008 sloten de provincie en de Vlaamse overheid al een protocol af om de lokale provinciewegen over te dragen. De provincie zou deze wegen proberen over te dragen naar de gemeenten en Vlaanderen zou daarvoor in de plaats schulden van de provincie overnemen”, verduidelijkt Maertens. “De provincie kon de wegen naar de gemeenten overdragen tot 1 januari 2012. Indien deze gemeenten de wegen toch niet wilden overnemen, dan zouden deze vanaf 1 januari 2012 worden overgedragen naar Vlaanderen als het geld van Vlaanderen niet was gebruikt.”

(THV)