Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Nieuw subsidiereglement podiumkunsten

Het Laatste Nieuws

7 maart 2017

Het reglement voor podiumkunsten is licht gewijzigd. Alle podiumkunsten worden gelijkgeschakeld en daarmee krijgen toneel- en dansverenigingen de mogelijkheid om een hogere investeringstoelage aan te vragen. "Met het nieuwe toelagereglement voor investeringen kan een Izegemse muziekvereniging om de drie jaar een aanvraag doen, beperkt tot twintig procent van de factuur van de investering, met een maximum van drieduizend euro", zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA). "Voor toneel- en dansverenigingen kan dit jaarlijks aangevraagd worden met een maximum van duizend euro. Voor toneel- en dansverenigingen wordt het maximumbedrag dus opgetrokken van zeshonderd euro naar duizend euro en is er een volledige gelijkschakeling van het subsidiebedrag voor alle podiumkunsten."

(Valentijn Dumoulein)