Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Gemeenteraad

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

De Izegemse gemeenteraad komt minstens tien maal per jaar samen, telkens om 19.30 uur. De gemeenteraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter. 

Wanneer een derde van de raadsleden het vraagt, is het College verplicht de raad bijeen te roepen op de dag en het uur door deze leden bepaald.

Verslagen van de gemeenteraadszittingen kunnen geraadpleegd worden op de officiŽle webstek van de stad Izegem: www.izegem.be

Data volgende gemeenteraadszittingen

De data van de gemeenteraadszittingen in 2021: 11 oktober, 22 november en 13 december.