Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad Izegem op zoek naar kandidaten voor Cultuurtrofee

5 september 2017

De stad Izegem reikt jaarlijks een Cultuurtrofee uit en gaat opnieuw op zoek naar kandidaten. “Izegem telt heel wat culturele verenigingen en ook zeer veel Izegemnaars dragen persoonlijk een steentje bij aan het rijke culturele leven”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe. “Sinds 1986 worden elk jaar personen of verenigingen die een uitzonderlijke culturele prestatie geleverd hebben of zich verdienstelijk toonden op cultureel gebied in de kijker gezet door de overhandiging van een Cultuurtrofee. De eerste persoon die in 1986 de Cultuurtrofee ontving was historicus Jean-Marie Lermyte.”

“Om in aanmerking te komen voor de Cultuurtrofee moet een persoon of een vereniging een actieve inzet in Izegem gehad hebben. Eenzelfde persoon of vereniging kan maar één keer per tien jaar de trofee krijgen”, verduidelijkt cultuurraadvoorzitter Bart Rommel. “De kandidaturen moeten schriftelijk of per mail uiterlijk op 30 september bezorgd worden met een beknopte nota van maximaal één bladzijde. Kandidaten mogen zowel door individuele Izegemnaars als door verenigingen worden ingediend.”

De uiteindelijke laureaat ontvangt een kunstwerk.