Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad Izegem categoriseert bouwkundig erfgoed

20 september 2017

De stad Izegem heeft een evaluatiesysteem ontwikkeld om de bouwaanvragen voor panden die in de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed opgenomen zijn te beoordelen. “Daardoor is er een leidraad om met het bouwkundig erfgoed in de stad om te gaan”, zeggen schepen van Erfgoed Kurt Himpe en schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens. “Met deze visie wil de stad Izegem de inwoners met bouw- en verbouwaanvragen beter helpen, een beleid rond erfgoed uitwerken en het waardevol bouwkundig erfgoed in Izegem in een positief daglicht brengen.”

“In de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed zijn er momenteel 511 items opgenomen, waarvan er 384 nog effectief vastgesteld zijn. In Izegem zijn er intussen ook al 33 beschermde panden. Het meest recente beschermingsdossier is de voormalige elektriciteitscentrale en de schoorsteen in de prins Albertlaan.”, verduidelijkt erfgoedschepen Himpe.

“In het evaluatiesysteem wordt aangegeven in welke mate sloop of verbouwing mogelijk is”, legt schepen Maertens uit. “Bij de panden die opgenomen zijn in de A-categorie wordt gestreefd naar een maximaal en optimaal behoud van de erfgoedwaarde. De B-panden zijn waardevol en verbouwen kan mits respect voor de erfgoedwaarden. Bij de C-categorie zijn de panden minder beeldbepalend en slopen kan, aangezien ze als weinig waardevol beschouwd worden. Het gaat om een leidraad waarbij bij elke aanvraag de situatie bekeken wordt.”

Geen nattevingerwerk

“De categorisering is niet zomaar gebeurd”, aldus schepen Himpe. “Zo werd nagegaan wat de architecturale waarde is. De bouwstijl, de historische en industrieel-archeologische waarde,  de architect, de integratie van het gebouw in het straatbeeld of in het landschap, de mate waarin de originele bouwkenmerken bewaard gebleven is en de streekgebondenheid werden ook beoordeeld. Dit zijn trouwens ook de criteria die gebruikt werden bij de opmaak van de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.”

De bedoeling is om in het najaar ook een publieksmoment te organiseren en zo geïnteresseerden op sleeptouw te nemen door de stad en het belang van de categorisering aan te tonen.

Voor de categorisering werd een beroep gedaan op de deskundige medewerking van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst RADAR in samenwerking met de dienst ruimtelijke ordening van de stad en een stuurgroep met leden van de cultuurraad, de gidsenkring en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. “Daardoor is er ook een ruimer draagvlak gecreëerd”, besluit schepen Maertens.

Foto: de voormalige elektriciteitscentrale in Izegem werd in 2015 beschermd als monument