Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Proefopstelling met wegversmallingen in Lendeleedsestraat wordt verwijderd

2 september 2017

De wegversmallingen in de Lendeleedsestraat worden verwijderd. “Na een grondige analyse in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit werd beslist dat het gewenste effect niet bereikt werd”, zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA).

“Naar aanleiding van resultaten van snelheidscontroles bleek dat er in die straat veel te snel gereden wordt. De proefopstelling kwam er om op een haalbare manier te kijken of we het verkeer konden afremmen. Maar de gewenste resultaten worden niet bereikt. Dit jaar vonden er tijdens de proefopstelling al zeven snelheidscontroles plaats in de straat. In totaal werden er meer dan 800 voertuigen gecontroleerd en kreeg 8,70 procent van alle gecontroleerde bestuurders een proces-verbaal. Ook aan de bewoners werd gevraagd wat de bevindingen waren. Dertien bewoners bezorgden ons een antwoord. Uit een aantal reacties bleek dat de wegversmallingen de snelheid niet doen afnemen”, verduidelijkt de schepen.

“Meer dan tien huizen onteigenen wel zeer verregaand”

Alle bewoners kregen van de stad een brief met uitleg over de resultaten van de controles en de bevindingen. “In de brief leggen we ook uit dat de aanleg van fietspaden in de straat op heel wat technische grenzen stoot. Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten gescheiden fietspaden aan beide kanten van de weg aangelegd worden. Er is in die straat maar acht meter breedte ter beschikking. Om een rijweg én fietspaden te hebben moeten er dus onteigeningen gebeuren. De diensten hebben de plannen bekeken en er zouden zeker meer dan tien huizen moeten afgebroken worden. Op de plaatsen waar er geen huizen staan, zullen de grachten allemaal moeten verdwijnen voor de aanleg van fietspaden. Maar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wil grachten open houden en dit voorstel maakt dus weinig tot geen kans. Veel mogelijkheden zijn er dus jammer genoeg niet”, zegt Himpe.

“Laagvliegers mogen zich aan snelheidscontroles verwachten”

In de straat zullen eerstdaags sensibiliseringsborden geplaatst worden die de weggebruiker nog bijkomend duidelijk moeten maken dat er maar 50 kilometer per uur mag gereden worden. Dit jaar waren er al een reeks snelheidscontroles en laagvliegers mogen zich nog aan controles verwachten. In de Lendeleedsestraat, maar ook in andere straten”, besluit Himpe.