Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Nieuw schoolreglement, artistiek pedagogisch project en evaluatiesysteem voor Art'Iz

19 april 2017

In september 2015 ging de Kunstacademie Art’Iz van start. “Naast een aantal zeer grote nieuwe projecten werd ook inhoudelijk gewerkt aan een nieuw schoolreglement, een artistiek pedagogisch project en een visie op het evalueren”, zegt schepen van Onderwijs Kurt Himpe.

“In 2015-2016 werd gestart met een grondige herstructurering van het organigram en werden een stuurgroep en vakgroepen opgericht. Deze werkgroepen hebben grondig werk geleverd en het resultaat mag gezien worden”, aldus de schepen.

“In de eerste plaats stellen we het nieuw schoolreglement voor. Eigenlijk moet ik zeggen dat we nu een schoolreglement hebben, want een officieel reglement werd niet gevonden en de bestaande afsprakennota’s waren eerder erfgoed dan eigentijdse documenten die van een school mogen verwacht worden. Dit schoolreglement zal van toepassing zijn in de Izegemse hoofdinstellingen en alle wijkafdelingen en filialen.”

“Daarnaast heeft de Kunstacademie ook een artistiek pedagogisch project uitgewerkt met aandacht voor de drie thema’s ‘Welkom in ons open huis’, ‘Investeer in jezelf’ en ‘Wij staan klaar voor jou’. Deze thema’s zullen ook visueel uitgewerkt worden in de hoofdinstellingen, de wijkafdelingen en de filialen”, verduidelijkt schepen Himpe.

“Ook de evaluatiemethode in de Kunstacademie werd grondig herwerkt. Daarbij worden alle facetten bekeken die van een leerling een Art’Izt maken. De leerlingen zullen twee maal per jaar een evaluatiefiche krijgen. Ook toonmomenten in en buiten de school tellen mee om het jaar dan af te sluiten met een productgerichte eindevaluatie. Deze eindevaluatie is een formeel examen- en/of eindtoonmoment of tentoonstellingsperiode. De eindevaluatie voor de afdelingen woord en beeld wordt niet in punten uitgedrukt, maar wel via een grondige, uitgeschreven evaluatietekst. Ook voor de afdeling muziek is dit zo, uitgezonderd voor het vak instrument, waar in de eindgraden punten gegeven worden. Daarmee wil de Kunstacademie een referentiekader aanbieden dat kan helpen bij deelname aan wedstrijden of tornooien”, besluit onderwijsschepen Kurt Himpe.

banner 1 APP