Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Gelijkschakeling podiumkunsten met nieuw toelagereglement

21 februari 2017

Tijdens de zitting van 21 februari keurde de gemeenteraad een nieuw reglement voor podiumkunsten goed. “Met deze wijziging worden alle podiumkunsten gelijkgeschakeld en krijgen toneel- en dansverenigingen de mogelijkheid om een hogere investeringstoelage aan te vragen”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe.

“In 2016 werd al een eerste wijziging doorgevoerd omdat het toenmalige reglement de mogelijkheden beperkte, doordat een investering minstens vijf jaar dienst moest doen, wat dansverenigingen en toneelgroepen zo goed als uitsloot. Voor muziekkorpsen en koren die het reglement bijvoorbeeld voor de aankoop van muziekinstrumenten of kostuums gebruiken, blijft deze vijf jaar gelden. Voor toneel- en dansverenigingen werd deze beperking toen geschrapt”, verduidelijkt Himpe.

“Met het nieuwe toelagereglement voor investeringen kan een Izegemse muziekvereniging om de drie jaar een aanvraag doen, beperkt tot 20 procent van de factuur van de investering met een maximum van 3000 euro. Voor toneel- en dansverenigingen kan dit jaarlijks aangevraagd worden met een maximum van 1000 euro”, aldus de cultuurschepen. “Voor toneel- en dansverenigingen wordt het maximumbedrag dus opgetrokken van 600 euro naar 1000 euro en is er een volledige gelijkschakeling van het subsidiebedrag voor alle podiumkunsten.”