6 jaar schepen

6 jaar provincieraadslid

12 jaar gemeenteraadslid

Uw kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en provincieraadsverkiezingen, lijstduwer in het kwadraat.

Ga verder naar de webstek voor meer informatie...

000