Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Treinongeval in Izegem kost meer dan anderhalf miljoen euro

7 mei 2008

Het kostenplaatje van het treinongeval in het Izegemse station bedraagt nu al anderhalf miljoen euro, maar niet alle schadedossiers zijn al afgehandeld. Dat blijkt uit het antwoord van de minister van Overheidsbedrijven op een vraag die gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) liet stellen.  

Op donderdag 26 april 2007 botsten twee treinen in het Izegemse station. Er waren gelukkig geen dodelijke slachtoffers, maar de schade was aanzienlijk. “Van de 56 slachtoffers die zich hebben gemeld, zijn al 31 dossiers helemaal afgehandeld. Er resten dus nog 25 dossiers en de schadedossiers van de personeelsleden zijn ook nog niet behandeld. Tot nu toe werd meer dan 31.000 euro aan schadevergoeding aan de slachtoffers uitgekeerd”, aldus raadslid Himpe.

De schade aan de spoorweginfrastructuur bedroeg meer dan 137.000 euro. Daarnaast was er voor meer dan 1,3 miljoen euro schade aan het rollend materieel.

Actieplan

Het onderzoek van het parket van Kortrijk toonde aan dat een menselijke fout aan de basis lag van het treinongeval. Er werden werken uitgevoerd aan de seinuitrusting en een verkeerde aankoppeling van de stroomkringen leidde tot de treinramp. N-VA – Kamerlid Els De Rammelaere polste bij de minister van Overheidsbedrijven naar de maatregelen die de NMBS nam om dergelijke ongevallen te voorkomen. Naar aanleiding van het ongeval werd een actieplan “Leren uit ervaring” voor de personeelsleden opgesteld. Dit resulteerde in een sensibileringscampagne voor het personeel van de seininrichtingen.

Infrabel verklaarde eerder dat de bestaande seinposten zouden overgebracht worden naar 31 computergestuurde controlecentra. Op de vraag wat er op vandaag van dat plan al gerealiseerd werd kon de minister geen antwoord geven.  

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Els De Rammelaere - Kamerlid N-VA