Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA vraagt maatregelen ter voorkoming van zelfdoding langs spoorlijn Kortrijk-Brugge

14 juli 2008

In de periode 2005-2008 waren er in totaal 12 zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding langs de spoorlijn Kortrijk-Brugge op het grondgebied van Izegem en Roeselare. Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) en Kamerlid Els De Rammelaere vragen maatregelen om het aantal zelfdodingen terug te dringen.

Uit statistieken die raadslid Himpe bij de RIHO-politiezone opvroeg, blijkt niet alleen dat er een groot aantal zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding waren, maar er waren de voorbije jaren ook bijna 25 meldingen waarbij de melder een vermoeden had dat iemand een (poging tot) zelfdoding zou ondernemen door zich voor de trein te werpen.

“Infrabel liet in mei 2008 al weten dat er een actieplan komt om het aantal zelfdodingen terug te dringen”, aldus N-VA – Kamerlid Els De Rammelaere, die een schriftelijke vraag stelt aan Inge Vervotte, minister van Overheidsbedrijven. Vorig jaar pleegden er in België 93 personen zelfmoord door voor een trein te springen.

Eerder vroeg Helga Stevens, Vlaams parlementslid voor de N-VA, om de noodlijnen zoals de Zelfmoordlijn beter bekend te maken onder het brede publiek.

Emelgembrug

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt specifieke maatregelen aan de Emelgembrug in Izegem. Op die plaats waren er al een aantal (pogingen tot) zelfdoding op de spoorlijn, laatst nog op 30 juni.

“Maar op die plaats dwarsen ook nog altijd heel wat mensen het spoor. Wandelaars, lopers… die zich op het jaagpad langs het kanaal Roeselare-Leie bevinden, gebruiken die plaats om de spoorlijn te dwarsen en gaan dan verder op het fiets- en wandelpad achter het kasteel Blauwhuis”, stelt raadslid Himpe. “Door een afsluiting te plaatsen langs de spoorlijn wordt de mogelijkheid om het spoor te dwarsen heel wat kleiner”. Hierdoor zou de kans op poging tot zelfdoding, maar ook op ongevallen sterk verminderd worden. Op die plaats was er vroeger een onbewaakte overweg, maar die is al jaren geleden buiten gebruik gesteld.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA