Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA plaatst vraagtekens bij bouwwoede in Izegem

7 oktober 2008

De gemeenteraad keurde tijdens de zitting van 6 oktober de verkoop van een stuk grond in de Steenovenstraat goed. De nv Vlasimmo wil er 12 woningen realiseren. 

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) formuleerde bedenkingen bij de bouwwoede in Izegem. “De bouwwoede in Izegem kent blijkbaar geen grenzen: op dit ogenblik worden ruim 200 woonentiteiten gerealiseerd in Emelgem, met inbegrip van Izegem en Kachtem zal het snel in de richting van 250 tot 300 woonentiteiten gaan. Op elk stukje grond komen er appartementen, elk groot stuk grond wordt door bouwpromotoren opgekocht en verkaveld. Maar kavels voor vrije bebouwing zijn er nauwelijks”, aldus raadslid Himpe.

“Aan de ene kant is het een goede zaak dat er nieuwe woningen gerealiseerd worden. Er is in Izegem immers een groot percentage woningen dat van vóór de Tweede Wereldoorlog dateert, namelijk 35% van de 10771 gebouwen in Izegem. Uiteraard is hiervan een deel al gerenoveerd, maar de nieuwbouw zorgt ervoor dat het aandeel van deze oude gebouwen kleiner wordt.” 

 Bouwjaar woningen

 Aantal woningen

Vóór 1900

642

1900-1918

904

1919-1945

2219

1946-1961

1678

1962-1970

1377

1971-1981

1801

Na 1981

2150

Totaal

10771

(bron: West-Vlaanderen sociaaleconomisch: feiten en cijfers 2008)

Wachten op woonbehoeftestudie

“Negatief is dat de druk op het percentage sociale woningbouw stijgt. In Izegem is dit 3,03 %. Geen ramp, maar ook geen uitschieter. Het gemiddelde voor Vlaanderen bedraagt 5,86 %. En hiervoor moeten we aandacht hebben”, stelde gemeenteraadslid Kurt Himpe.

Raadslid Himpe stelde ook vragen over de aangekondigde woonbehoeftestudie. “Dit is een werkinstrument dat de gemeenteraad de mogelijk biedt om de nood aan woningen en de soort woningen in te schatten. We hebben de indruk dat de verkavelingen als paddestoelen uit de grond schieten en de woonbehoeftestudie in volle vaart voorbijsteken.”

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA