Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA kant zich tegen machtsgreep Izegems stadsbestuur

4 april 2008

Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 april 2008 vraagt het Izegemse stadsbestuur de goedkeuring voor een aantal wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Volgens N-VA – fractieleider Kurt Himpe zijn de wijzigingen een regelrechte machtsgreep.

Dat de verhoudingen tussen de meerderheidspartijen en de gemeenteraadsvoorzitter (tot voor kort lid van de CD&V-fractie) niet meer optimaal zijn, is een publiek geheim. Tijdens de voorbije zittingen werd duidelijk dat de voorzitter zich tijdens de gemeenteraadszittingen neutraal opstelt en dat is tegen de zin van de meerderheid. De voorzitter van de gemeenteraad was ook voorzitter van de adviescommissies. Door de wijziging zullen de commissies zelf een voorzitter aanstellen en aangezien de gemeenteraadsvoorzitter geen lid is van de commissies, is zijn rol daar uitgespeeld.

"Maar de machtsgreep gaat verder. Ook het Bureau van de Gemeenteraad wordt afgeschaft. Daarin zetelden de fractieleiders, de gemeenteraadsvoorzitter en de burgemeester. Doordat de gemeenteraadsvoorzitter zich neutraal opstelt, zijn de meerderheidspartijen daar niet meer zeker van een meerderheid en dat is de enige reden waarom het Bureau wordt afgeschaft", stelt Kurt Himpe.

Gemeenteraadsleden hebben ook rechten !

Dat de meerderheidspartijen CD&V, SP.a en Groen! de gemeenteraadsvoorzitter een hak willen zetten is één zaak, de rechten van de gemeenteraadsleden beperken is een andere. Het nieuwe huishoudelijk reglement bepaalt dat de raadsleden geen schriftelijke vragen meer mogen stellen over onder andere statistische gegevens en over kwesties die in de gemeenteraad werden besproken.

"Dit is een regelrechte aanfluiting van de fundamentele rechten van de gemeenteraadsleden. Het Gemeentedecreet bepaalt duidelijk dat akten en stukken van gemeentelijk belang niet aan het inzagerecht van de raadsleden onttrokken mogen worden. Het begrip "akte of stuk" is zeer ruim en omvat onder andere verslagen, contracten, vergunningen, maar ook statistieken", aldus Kurt Himpe. “En om dossiers en voorstellen voor te bereiden kunnen onder andere statistieken zeer nuttig zijn."

Kurt Himpe 

Fractieleider N-VA