Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Herinrichting stationsomgeving: "Ook alternatieven onderzoeken"

22 december 2008

Tijdens de gemeenteraadszitting van 22 december vroeg het Izegemse stadsbestuur de goedkeuring voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herinrichting van de stationsomgeving.

Als basis voor de haalbaarheidsstudie dient een van de scenario’s die uitgewerkt werden door het studiebureau SumResearch. In dat scenario verdwijnt het deel van de centrumbrug dat uitgeeft op de Korenmarkt en komt er in het midden van de huidige centrumbrug een parkeertoren met vijf verdiepingen. In het scenario is er ook sprake van een nieuwe ontsluitingsweg die van de Dirk Martenslaan via een nieuwe brug over de spoorweg afbuigt en langs het nieuwe scoutslokaal naar de Burgstraat loopt. De overweg aan de Brugstraat zou verdwijnen.

N-VA brengt reeks knelpunten in kaart

Fractieleider Kurt Himpe stelde dat de N-VA het voorstel steunt om het deel van de centrumbrug dat uitgeeft op de Korenmarkt af te breken. "Back to the future", aldus Kurt Himpe: "Het scenario dat voor de haalbaarheidsstudie uitgekozen is, geeft de Korenmarkt het straatbeeld van vroeger terug."

Maar de N-VA bracht tijdens de gemeenteraadszitting ook een hele reeks knelpunten in kaart. "Volgens het voorkeurscenario van het stadsbestuur kunnen fietsers van op de centrumbrug via een nieuwe fietsbrug tot op de Korenmarkt rijden. Maar dan moeten ze bovenaan de centrumbrug de huidige afslag naar de Prins Albertlaan dwarsen. Die oversteek is nu al zeer gevaarlijk. We vragen een afgescheiden fietsweg die de rijweg niet dwarst", aldus Himpe. De N-VA vroeg ook bijzondere aandacht voor de verkeerscirculatie, de bereikbaarheid van het stadscentrum en voldoende parkeerplaatsen. "Het uitvoeren van het scenario zal heel wat bestaande parkeerruimte doen verdwijnen. Het is maar de vraag of de parkeertoren dit verlies compenseert en of de parkeertoren gratis zal zijn."

Meerdere scenario’s op haalbaarheid onderzoeken

De N-VA vroeg ook om de haalbaarheidsstudie niet te beperken tot één scenario. "We willen dat ook een tunnel als alternatief voor de nieuwe brug ter hoogte van de brandweerkazerne in de haalbaarheidsstudie onderzocht wordt én dat de mogelijkheid en opportuniteit tot aanleg van ondergrondse parking(s) in het centrum mee opgenomen wordt in de haalbaarheidsstudie", stelde N-VA – fractieleider Kurt Himpe.

Het voorstel om de studie te laten opmaken door Euro Immo Star, het studiebureau van de NMBS, botste op weerstand van de N-VA. "Het kan niet dat een studiebureau dat zo dicht aanleunt bij één van de opdrachtgevers een objectieve haalbaarheidsstudie moet opmaken." De N-VA vroeg daarom om de studie via een aanbesteding toe te wijzen. De meerderheidspartijen wilden niet op deze pertinente vraag ingaan en daarom onthield de N-VA zich bij de stemming. 

Kurt Himpe - Fractieleider N-VA

Meer info: voorkeurscenario stadsbestuur Izegem (pdf)