Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Gemeenteraad keurt nieuw huishoudelijk reglement goed

26 augustus 2008

Tijdens de zitting van 26 augustus 2008 keurde de Izegemse gemeenteraad een nieuw huishoudelijk reglement goed. De N-VA diende een hele reeks amendementen in.

Het huishoudelijk reglement ligt al een tijd onder vuur. Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 april werd een eerste grondige wijziging goedgekeurd. De N-VA en de gemeenteraadsvoorzitter dienden een bezwaarschrift in bij de West-Vlaamse gouverneur, maar die legde de opmerkingen naast zich neer. De N-VA – fractie liet het daar niet bij en vroeg aan Vlaams minister Marino Keulen om de gemeenteraadsbeslissing te vernietigen omdat een artikel in strijd was met het Gemeentedecreet. De minister gaf de N-VA gelijk, waardoor de gemeenteraad op 26 augustus een aangepast reglement op tafel kreeg.

Amendementen

Fractieleider Kurt Himpe diende namens de N-VA een hele reeks amendementen in. De fractie ging immers niet akkoord met onder andere de beperkingen voor het stellen van schriftelijke vragen en het afschaffen van het Bureau van de gemeenteraad.

“Het stellen van schriftelijke vragen, ook over statistische gegevens, is en blijft een belangrijk onderdeel van het voorbereiden van dossiers en het opvolgen van genomen beslissingen”, aldus Kurt Himpe. “Onze fractie is op dit vlak zeer actief en dat is niet naar de zin van de meerderheidspartijen”. Ook mogen er geen vragen meer gesteld worden over dossiers die al in de gemeenteraad werden besproken. “Maar dergelijke vragen zijn noodzakelijk om opvolging te kunnen geven aan genomen beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld over het handelspandenfonds of ruimtelijke ordening”.

De N-VA wil ook het afgeschafte Bureau van de gemeenteraad opnieuw installeren. “Niet als beslissingsorgaan, maar wel als overlegorgaan voor een goede werking van de gemeenteraad en om concrete afspraken te maken”.

Kurt Himpe - Fractieleider N-VA