Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Gebruik Izegemse marktbus stagneert

2 januari 2008

Sinds april 2002 kan in Izegem op zaterdag gebruik gemaakt worden van een marktbus. De laatste jaren stagneert het aantal gebruikers van de marktbus echter. Dat blijkt uit de statistieken die gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) kon inkijken.

De marktbus brengt de Izegemnaar gratis naar het stadscentrum. Met het initiatief wil men het autogebruik verminderen en de mensen stimuleren om naar het stadscentrum te gaan om te winkelen en de wekelijkse markt te bezoeken.

“Uit de cijfers blijkt alvast dat de invoering van een marktbusspaarkaart in 2005 een positief gevolg had: het aantal gebruikers steeg van gemiddeld 505 in 2004 naar gemiddeld 644 in 2005. Maar het effect ervan was na één jaar zo goed als uitgewerkt, want het aantal marktbusgebruikers bleef dan gelijk”, stelt raadslid Kurt Himpe. Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 mei 2007 werd daarom beslist om de spaarkaart af te schaffen en de financiële middelen in te zetten voor de promotie van de zaterdagmarkt zelf.

Naar aanleiding van de stagnerende statistieken stelt gemeenteraadslid Kurt Himpe nu voor om toch even na te denken over een nieuwe promotiecampagne voor de marktbus en om regelmatig het initiatief in de kijker te zetten.

Jaar

Gemiddeld aantal gebruikers per maand

2002

575

2003

560

2004

505

2005

644

2006

644

2007

644

Het raadslid vergeleek de cijfers ook met andere steden en gemeenten. “Uit een rondvraag blijkt dat in Menen de marktbus werd afgeschaft, omdat er maar 5 gebruikers waren. Ook in Gavere werd de gratis marktbus afgeschaft, omdat er maar 75 gebruikers waren per marktdag. Het gemeentebestuur van Gavere had op 150 gebruikers gemikt. De Izegemse statistieken vallen dus zeker mee, maar alles kan beter”, aldus Kurt Himpe.

Kurt Himpe 

Gemeenteraadslid N-VA