Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Kurt Himpe (N-VA): commissie voor Ruimtelijke Ordening opnieuw buiten spel gezet

5 mei 2008

Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) wordt de Izegemse commissie voor Ruimtelijke Ordening (gecoro) al te vaak buiten spel gezet. Hij verklaarde dit tijdens de gemeenteraadszitting van 5 mei 2008.

De gemeenteraad formuleerde tijdens de zitting een advies op de ruimtelijke visie op landbouw, bos en groen voor de Leiestreek. Raadslid Himpe plaatste vraagtekens bij de procedure: "De voorzitters van de Izegemse milieuraad en van de landbouwraad verklaarden eerder al dat ze vraagtekens plaatsten bij de laattijdige betrokkenheid van beide raden bij het dossier. Uit het dossier blijkt dat de gecoro helemaal niet betrokken werd."

De gecoro is samengesteld uit afgevaardigden van diverse maatschappelijke geledingen en experten. "Als een dossier dat handelt over de ruimtelijke visie op landbouw, groen en bos niet voorgelegd wordt aan de gecoro, waarom bestaat zo’n commissie dan", stelde Kurt Himpe.

Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe is het niet de eerste keer dat de commissie buiten spel gezet wordt. "Tijdens de voorbereiding van het dossier over de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare was het ook op initiatief van de gecoro zelf dat de commissie zich boog over het dossier en een advies opstelde."

Kurt Himpe 

Gemeenteraadslid N-VA