Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Aantal spooraansluitingen van bedrijven en industrieterreinen blijft laag

28 februari 2008

Het aantal spooraansluitingen van bedrijven en industrieterreinen is in België de jongste jaren sterk gedaald en blijft laag. Dat blijkt uit het antwoord van Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven op een parlementaire vraag van Kamerlid Els De Rammelaere (N-VA).

“In 1990 waren er nog 415 aansluitingen van bedrijven en bedrijventerreinen, in 2007 is het aantal aansluitingen gedaald tot 224. Koploper is de provincie Antwerpen met 59 aansluitingen. Hekkensluiter is Vlaams-Brabant met maar één aansluiting van een bedrijf of industrieterrein. West-Vlaanderen scoort met 9 aansluitingen maar middelmatig”, stelt Kamerlid De Rammelaere.

“De N-VA is voorstander van het fiscaal en infrastructureel stimuleren van het goederen-vervoer per spoor, onder andere door de aanleg en het hergebruik van spoorverbindingen tot aan bepaalde belangrijke bedrijven(groepen)”, stelt N-VA - partijbestuurslid Kurt Himpe.

Dat het overgrote deel van het sluiten van de spooraansluitingen gebeurt op initiatief van de klant zelf is een teken aan de wand: het spoorvervoer is te duur, waardoor het spoor als alternatief onaantrekkelijk blijft. “In 2007 werden in West-Vlaanderen drie spooraansluitingen van bedrijven afgesloten: Ford New Holland in Zedelgem, AGHO Tilbury in Oostende en de Spoorverbinding der Vaartkaai in Izegem. Daartegenover staat één nieuwe spooraansluiting, namelijk 2XL Blauwe Loods in Zeebrugge”, besluit partijbestuurslid Kurt Himpe.

Els De Rammelaere – Kamerlid N-VA

Kurt Himpe – Partijbestuurslid N-VA

Bijkomende info:

Tabel 1 – Evolutie van het aantal spooraansluitingen van bedrijven en industrieterreinen in België 

Jaar

Aantal

1990

415

1995

305

2001

286

2007

224

Tabel 2 – Aantal spooraansluitingen per provincie (2005 en 2007)

Provincie

Aantal 2005

Aantal 2007

Antwerpen

60

59

Oost-Vlaanderen

28

29

Limburg

22

23

West-Vlaanderen

10

9

Vlaams-Brabant

1

1

Henegouwen

38

37

Luik

29

32

Namen

15

15

Luxemburg

7

7

Waals-Brabant

3

3

Brussel-Hoofdstad

8

9