Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Provincieraad

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

De provincieraad is voor West-Vlaanderen wat het Vlaamse Parlement is voor Vlaanderen en de gemeenteraad voor een stad of gemeente. Het is het wetgevend orgaan.

De provincieraad wordt elke zes jaar rechtstreeks verkozen en deze verkiezing valt samen met de gemeenteraadsverkiezingen.

De provincieraad komt in principe bijeen de vierde donderdag van de maand om 14.00 uur in de raadzaal van het provinciehuis Boeverbos.

De provincieraad van West-Vlaanderen telt 72 provincieraadsleden, waarvan er 19 tot de N-VA - fractie behoren.

Commissies

In voorbereiding op de vergadering van de provincieraad vergaderen maandelijks de raadscommissies. Ze brengen advies uit over zaken die de raad voor onderzoek naar hen heeft verwezen of die tot hun specifieke bevoegdheden behoren. In de West-Vlaamse provincieraad zijn er in totaal zeven commissies.

In de provincieraad zijn er in totaal zeven commissies. Provincieraadslid Kurt Himpe maakt deel uit van de tweede en de vijfde commissie. De tweede commissie behandelt toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening, mobiliteit en weginfrastructuur. In de vijfde commissie komen dossiers over economie en streekontwikkeling, externe relaties en noord-zuid-beleid en gelijke kansen aan bod. Hij is ook waarnemer van de provincie West-Vlaanderen in de Commissie voor Erfgoedinitiatieven.

Initiatieven en tussenkomsten van provincieraadslid Kurt Himpe

Klik hier voor meer info over de initiatieven en tussenkomsten van Kurt Himpe in de West-Vlaamse provincieraad.