Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad Izegem zet samenwerking met heemkundige kring voor historisch archief verder

14 mei 2019

De stad Izegem zet volop in op het historisch archief en de uitbouw van een volwaardige archiefwerking. “Er is nog heel wat werk aan de winkel en daarom wordt de samenwerking met de heemkundige kring Ten Mandere verdergezet”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA).

In 2014 werd voor de eerste keer al een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. “Leden van de heemkundige kring  werken mee in het historisch archief voor de inventarisatie en om de waardevolle archiefstukken in zuurvrije dozen op te bergen. Onder leiding van de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest (IGA) is er de voorbije jaren hard gewerkt om een volwaardig stadsarchief uit te bouwen en opzoekwerk efficiënt te laten verlopen”, verduidelijkt de archiefschepen. “Maar om de duizenden historische archiefstukken te inventariseren en te conserveren voor de toekomst zijn de helpende handen van de heemkundige kring meer dan welkom en werd beslist om ook de volgende jaren deze samenwerking verder te zetten.”

“Straks nog meer historische stukken in de online inventaris te raadplegen”

Sinds begin februari werd een eerste deel van de inventaris van het historisch archief online geplaatst. “Daardoor zetten we de deuren van het historisch stadsarchief figuurlijk open. Het historisch stadsarchief bewaart heel wat stukken. Studenten, genealogen en onderzoekers kunnen nu niet alleen via een online systeem een aanvraag doen voor opzoekwerk, maar weten nu ook of er wel degelijk iets te vinden is over het specifieke onderwerp. Met Probat, het Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen, wordt het historisch archief geleidelijk aan digitaal ontsloten. Op dit ogenblik zijn al 2.500 stukken uit het historisch archief opgenomen in de online inventaris en tegen de zomervakantie komen er nog honderden inventarisbeschrijvingen bij.”

“Historisch stadsarchief van groot belang voor studenten, genealogen en onderzoekers”

“Het historisch stadsarchief is van groot belang voor studenten, genealogen en onderzoekers. Enkel door een optimale archiefwerking kunnen we het opzoekwerk stimuleren”, zegt schepen Himpe. “Het vele werk achter de schermen en vooral in de archiefkelder zorgt ervoor dat we de inventaris verder kunnen uitbouwen en de stukken kunnen bewaren voor de toekomst. Leden van de heemkundige kring Ten Mandere komen elke maandagvoormiddag samen om onder leiding van de professionele medewerkers van het archiefteam verder te werken. Zonder die samenwerking tussen de vrijwilligers en IGA zouden we nooit tot zo een grote evolutie gekomen zijn in de archiefwerking van de stad Izegem, waardoor ook een aantal waardevolle archiefstukken boven water gekomen zijn”, besluit Kurt Himpe.