Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Water uit voormalige kleiputten Egem ter beschikking stellen van landbouwers"

2 juli 2018

Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) vraagt de West-Vlaamse deputatie en de gouverneur om onmiddellijk alles in het werk te stellen om het water uit de voormalige kleiputten in Egem ter beschikking te stellen van de landbouwers.

“De droogteperiode treft de landbouwers en in de regio van Egem zijn er veel landbouwers die heel wat water nodig hebben”, zegt provincieraadslid Himpe. “In de kleiputten van Egem wordt dagelijks water weggepompt naar de waterlopen in de buurt. Maar het is pure geldverspilling om duizenden euro’s uit te geven aan het wegpompen van grondwater dat onmiddellijk ter beschikking kan gesteld worden van de landbouwers in waternood.”

“De kleiputten zijn momenteel nog in privé-eigendom, maar ik roep de provinciale overheid op om onmiddellijk contact op te nemen met deze eigenaars en een oplossing uit te werken.”

In november 2017 stelde Himpe al vragen over de toekomst van de kleiputten in Egem. Hij stelde voor om de mogelijkheden van de kleiputten als waterbuffer te bekijken. Een voorstel waar gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) toen oor naar had.

In 2011 werd de kleiontginning door Wienerberger stopgezet omwille van te magere klei, waardoor de verdere ontginning economisch niet meer rendabel was. Maar het water wordt nog weggepompt omdat de kleiputten anders helemaal onder water komen te staan. De braakliggende site van om en bij de 40 hectare bestaat uit een voormalige steenbakkerij met aanpalende kleiputten.  

N-VA volgt de problematiek nauwgezet op en zal nog andere maatregelen voorstellen om de droogte voor de gewassen van de landbouwers op te vangen.

Kurt Himpe – Provincieraadslid