Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Vier West-Vlaamse studiebeursstichtingen leiden een spookleven"

15 juli 2018

Studiebeurzen waar niemand weet van heeft en soms met voorwaarden waaraan niemand meer kan voldoen. Volgens provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) wordt het wel dringend tijd om een streep te trekken onder provinciale studiebeursstichtingen die in bepaalde gevallen dateren uit de vijftiende eeuw.

“In West-Vlaanderen zijn er nog altijd vier stichtingen die beurzen uitreiken. Deze stichtingen werden destijds in het leven geroepen door personen of families. De studiebeurzen worden gegeven aan jongeren die aan zeer specifieke voorwaarden moeten voldoen. In bepaalde gevallen moeten de kandidaten geboren zijn in Roeselare, Tielt of Ruiselede, in andere gevallen moeten ze een priesteropleiding volgen”, aldus Himpe.

Uit een antwoord van gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) op een schriftelijke vraag  van provincieraadslid Himpe blijkt dat de ene verenigde stichting tien beurzen van elk 230 euro omvat, een andere stichting stelt drie beurzen van 130 euro ter beschikking, een derde West-Vlaamse stichting omvat vijf beurzen van 115 euro en de laatste stichting geeft jaarlijks drie beurzen van minimum 150 euro. “De beursbedragen zijn dus zeer laag en de voorwaarden zorgen ervoor dat bepaalde beurzen zelfs nooit meer zullen worden uitgekeerd.”

De provinciale commissie is een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. Maar bepaalde beslissingen moeten nog altijd goedgekeurd worden door de Bestendige Deputatie, zoals het aanstellen van commissieleden, de verkoop van gronden of eigendommen of het samenvoegen van stichtingen. “Onlangs benoemde de West-Vlaamse Deputatie opnieuw enkele commissieleden.”

“Niet transparant”

“Het systeem van provinciale studiebeursstichtingen bestaat niet alleen in West-Vlaanderen”, verduidelijkt Himpe. “Maar het is niet zo eenvoudig om aan informatie te geraken. “De provinciale studiebeursstichting in Limburg is de enige waarover online informatie te vinden is. Transparant is het systeem dus zeker niet, niet in communicatie, maar ook niet in de werking ervan, laat staan in hoe de aanvraagprocedure verloopt.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA) zal Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) over het systeem van de provinciale studiebeursstichtingen en de relatie met het Vlaamse systeem van studiebeurzen aan de tand voelen.

Kurt Himpe – Provincieraadslid