Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Renovatiewerken aan kasteel 't Hooghe lopen grote vertraging op

28 september 2018

Door problemen met de aannemer verantwoordelijk voor de ruwbouw lopen de renovatiewerken aan het kasteel ’t Hooghe in Kortrijk grote vertraging op. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V).

“In de budgetwijziging 2018 wordt 730.000 euro verschoven naar de periode 2019-2020. Bedoeling was dat het kasteel ’t Hooghe opnieuw in gebruik kon genomen worden eind 2018, maar door de vertraging worden nu ook de nodige financiële middelen verschoven”, zegt provincieraadslid Himpe.

Volgens de gedeputeerde heeft de aannemer op dit ogenblik al ongeveer de helft van de werken uitgevoerd. Er zijn al verschillende ingebrekestellingen geweest. De aannemer blijft aanhouden dat de streefdatum in 2018 zal behaald worden, maar op basis van de al uitgevoerde werken en vorderingsstaten menen de provinciale diensten dat het kasteel pas in 2019 opnieuw ter beschikking zal zijn.

Als het kasteel klaar is, zal het door de provincie West-Vlaanderen in erfpacht gegeven worden aan hogeschool Vives. “Weliswaar voor een zeer lage jaarlijkse erfpachtvergoeding van 36.000 euro, terwijl de provincie zelf voor 70.000 euro per jaar een pand zal huren aan de bvba Tosh, waarvan de hogeschool meerderheidsaandeelhouder is”, zegt Himpe.

De restauratie van het kasteel startte in het voorjaar van 2017. De totale kosten voor de restauratie en de buitenaanleg bedraagt bijna 3.000.000 euro. Voor de restauratie van de buitenschil en het interieur van het salon gaf de Vlaamse overheid een subsidie van ongeveer 1.300.000 euro.

Kurt Himpe - Provincieraadslid