Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Provinciaal RUP Slachthuis Tielt blijft voor beroering zorgen

1 juni 2017

De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen (PROCORO) vraagt aan de Bestendige Deputatie om de termijn van de bezwarenbehandeling over het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Slachthuis Tielt met 30 dagen te verlengen. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Het openbaar onderzoek voor het ontwerp-PRUP liep van 6 februari tot 7 april en de PROCORO heeft 90 dagen de tijd om de bezwaren te behandelen. Maar gelet op de specifieke problematiek van het slachthuis en de bezwaren vraagt de PROCORO aan de Bestendige Deputatie om de nodige tijd te krijgen om dit voor te bereiden.

Op een eerdere schriftelijke vraag van provincieraadslid Kurt Himpe stelde gedeputeerde Franky De Block (sp.a) dat het PRUP er enerzijds voor zal zorgen dat de hinder voor de omwonenden beperkt wordt en de verkeersveiligheid verbetert en dat anderzijds het PRUP de mogelijkheid biedt om de slachthuissite op zo’n manier te ontwikkelen dat ze de nodige ruimte hebben om zich in orde te stellen met alle vereisten vanuit onder andere dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Provincieraadslid Kurt Himpe hoopt dat de Bestendige Deputatie zal ingaan op de vraag om de termijn voor de bezwarenbehandeling te verlengen. “Het is een bijzonder gevoelig dossier door de wantoestanden in het slachthuis die bekend raakten.”

Kurt Himpe – Provincieraadslid