Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Overdracht resterende provinciewegen snel uitvoeren"

2 februari 2017

Vlaams Parlementslid Bert Maertens (N-VA) en provincieraadsleden Sigrid Vandenbulcke en Kurt Himpe (N-VA) dringen er bij de provincie West-Vlaanderen en bij Agentschap Wegen en Verkeer op aan snel werk te maken van de overdracht van de resterende provinciewegen naar Vlaanderen. Dat moest eigenlijk al lang gebeurd zijn, maar tot vandaag is het wachten op resultaat.

Eind 2008 sloten de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid een protocol om de lokale provinciewegen over te dragen. De provincie zou deze wegen proberen over te dragen naar de gemeenten. “Om de provincie de mogelijkheid te geven de wegen vóór de overdracht in goede staat te stellen, nam Vlaanderen per over te dragen weg schulden van de provincie over”, zo verduidelijkt Bert Maertens. De provincie kon de wegen naar de gemeenten overdragen tot 1 januari 2012. “Indien deze gemeenten de wegen toch niet wilden overnemen, zouden deze vanaf 1 januari 2012 worden overgedragen naar Vlaanderen, mits de provincie het bedrag aan schuldovername, dat nog niet was gebruikt voor verbeteringswerken aan de betrokken wegen, had teruggestort.”

Wegen in slechte staat

Vandaag zijn we al 2017 en worden er nog steeds drie West-Vlaamse wegen beheerd door de provincie: de N309 in Brugge en Zedelgem, de N369 in Ieper en N391a in Avelgem. “Dit gaat in totaal om vijf kilometer weg die echt niet meer in goede staat verkeert”, zo zegt Sigrid Vandenbulcke. “De provincie voorziet in een jaarlijks budget van 50.000 euro voor het onderhoud van deze wegen én het bermbeheer er langs, wat totaal ontoereikend is. Het is dus echt wel nodig dat het Vlaams Gewest deze wegen snel overneemt”, zo vult Kurt Himpe aan.

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Bert Maertens aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) blijkt dat het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel een dossier voorbereidt dat de overdracht van de provinciewegen naar Vlaanderen regelt. Dit dossier zal nog worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. “We dringen er bij de minister en bij de deputatie van de provincie op aan dit dossier snel af te ronden. Er is al voldoende tijd verloren”, besluiten de N-VA-mandatarissen.

Bert Maertens - Vlaams parlementslid

Kurt Himpe en Sigrid Vandenbulcke – Provincieraadsleden