Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

In 2017 al bijna 2000 onregelmatige vreemdelingen opgepakt in West-Vlaanderen

18 mei 2017

In 2017 werden in West-Vlaanderen in totaal al 1924 onregelmatige vreemdelingen onderschept door de politiediensten. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé.

“De cijfers hebben betrekking op de periode tot en met midden mei”, aldus Decaluwé. Volgens de gouverneur is dit een gemiddelde van 101 intercepties per week, beduidend minder dan het gemiddelde in 2016, toen 142 per week.

Provincieraadslid Himpe vernam ook dat er dit jaar ook al 15 nieuwe dossiers inzake mensensmokkel opgestart werden door de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen.

Positieve samenwerking met de Franse partners

Himpe peilde ook naar de samenwerking met de Franse overheid en diensten. “Op gerechtelijk vlak is er een vlotte wederzijdse samenwerking tussen de parketten en onderzoekers van beide landen. Op bestuurlijk vlak is er een positieve medewerking met de Franse partners, in het bijzonder met de Police d’Air et des Frontières (PAF), bijvoorbeeld bij de organisatie van gemengde patrouilles in de grensregio en dit zowel op weg als op het spoor. De gouverneur bevestigt ook dat bij de contacten met de Franse préfet van de zone Nord en met de ambassadrice van het Verenigd Koninkrijk de problematiek van de transmigratie altijd een agendapunt is”, meldt Himpe.

De netwerken van mensensmokkelaars heeft bij de politiediensten de grootste prioriteit. Op het terrein worden de diverse gerichte en geïntegreerde acties van de lokale en de federale politie in samenwerking met de verbindingsambtenaar West-Vlaanderen van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) maximaal verdergezet. Ook de problematiek van de aangetroffen transmigranten wordt permanent gemonitord naar bijvoorbeeld het aantal, de nationaliteit en de verplaatsingsmodi zodat de noodzakelijke maatregelen snel kunnen uitgevoerd worden.

Kurt Himpe – Provincieraadslid