Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Bezorgdheid over nieuwe toegangsweg provinciaal domein 't Veld

18 juni 2017

De dienst ruimtelijke planning van de provincie West-Vlaanderen werkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan ’t Veld. In dit plan wordt ook een oplossing gezocht voor de inplanting van een nieuwe cafetaria en speelbos, maar er is ongerustheid over de realisatie van een nieuwe weg.

“Het is een goede zaak dat er eindelijk een oplossing zal komen voor De Keunepupe”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). “De Keunepupe in het provinciaal domein 't Veld heeft immers geen bouwvergunning. De cafetaria werd destijds niet gebouwd door de provincie, maar zat in het patrimonium dat verworven werd bij de aankoop van het domein. De cafetaria werd gebouwd tussen 1971 en 1973".

“Maar in de buurt is er bezorgdheid over plannen voor de aanleg van een nieuwe weg”, verduidelijkt provincieraadslid Himpe. “In het huidige voorstel wordt een doorsteek voorzien naar de plek waar de nieuwe cafetaria zou moeten komen.”

Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Franky De Block meldt in een antwoord op een schriftelijke vraag van het provincieraadslid dat deze doorsteek noodzakelijk is om de cafetaria te bevoorraden en zal als noodtoegang dienen voor dienstvervoer. Het voorstel is ook dat de fietsers en wandelaars de cafetaria via de nieuwe doorsteek zouden kunnen bereiken.

“Deze nieuwe toegangsweg zou niet kunnen worden gebruikt voor personenwagens. Het is de bedoeling dat de provinciaal Domeinstraat blijft behouden voor bezoekers die met de wagen komen. Ook de huidige parking blijft in het voorstel behouden als  bezoekersparking”, weet Himpe. “Dat is zeker een goede zaak.”

Het overleg over het voorstel van voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan is volgens de gedeputeerde volop aan de gang en op basis van deze overlegronde zal de deputatie nagaan welke aanpassingen er nog nodig zijn aan het plan.

Foto: volgens het planvoorstel zou op deze plaats een nieuw verbindingsweg aangelegd worden voor de bevoorrading van de cafetaria

Kurt Himpe – Provincieraadslid